fbpx

Về NDIS

NDIS (Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia – National Disability Insurance Scheme) là chương trình tài trợ cho các dịch vụ hỗ trợ khuyết tật. NDIS được xây dựng nhằm giúp những người từ 7 tuổi tới 65 tuổi có được sự hỗ trợ họ cần để dần dần cải thiện được kỹ năng và khả năng tự lập.

Trên trang mạng này quý vị sẽ tìm được nguồn tài liệu giải thích về chương trình NDIS, chương trình tài trợ và cung cấp những gì, người nào hội đủ điều kiện, và cách làm thế nào để tiếp cận NDIS.

Các lĩnh vực khuyết tật NDIS

Chương trình NDIS tài trợ cho các khuyết tật và chứng bệnh khác nhau. Trên trang này quý vị sẽ tìm được nguồn tài liệu và thông tin được xếp theo từng lĩnh vực khuyết tật NDIS.

Về MiAccess

MiAccess được xây dựng để quý vị dễ dàng truy cập thông tin hữu ích và phù hợp. Có thể xem trang mạng này bằng tiếng Anh hoặc bằng ngôn ngữ khác. Quý vị có thể sử dụng MiAccess trên máy vi tính và thiết bị di động. Nguồn tài liệu trên trang này có thể truy cập được theo ngôn ngữ, chủ đề, hoặc loại tài liệu.

Tìm hiểu thêm
Report Broken Link