fbpx

Khiếm thị là thuật ngữ được dùng để chỉ bất cứ dạng bị mất thị giác nào, dù đó là người không nhìn thấy gì hết hay là người chỉ bị mất một phần thị giác. Một số người bị mù hoàn toàn.

Tìm kiếm tài liệu dưới đây.

Tìm tài nguyên

Xin cáo lỗi, không tìm được tài liệu về chủ đề và ngôn ngữ này