fbpx

Bại não là khuyết tật thân thể tác động tới cử động và tư thế. Khuyết tật này là vĩnh viễn suốt đời, nhưng nói chung là không bị nặng lên theo thời gian. Bại não ảnh hưởng tới cử động của cơ thể, kiểm soát cơ, phối hợp cơ, trương lực cơ, phản xạ, tư thế và thăng bằng. Người bị bại não cũng có thể bị khiếm thị, khiếm khuyết khả năng học tập, khiếm thính, khiếm khuyết về ngôn ngữ, bị động kinh và khiếm khuyết trí tuệ.

Tìm kiếm tài liệu dưới đây.

Tìm tài nguyên