fbpx

Khiếm thính, bị điếc, bị mất khả năng nghe là nói đến tình trạng bị mất hoàn toàn hay lày là một phần khả năng nghe âm thanh. Khiếm thính được xếp từ nhẹ tới rất nặng. Khiếm thính nhẹ có thể đưa đến tình trạng gặp khó khăn để hiểu lời nói, bị điếc ở mức trung bình có thể cần máy trợ thính, trong khi một số người bị điếc nặng và giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Tìm kiếm tài liệu dưới đây.

Tìm tài nguyên

Xin cáo lỗi, không tìm được tài liệu về chủ đề và ngôn ngữ này