fbpx

Về MiAccess

MiAccess là trang mạng tập hợp thông tin chất lượng cao đã được dịch thuật về khuyết tật và về Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia (National Disability Insurance Scheme, viết tắt là NDIS).

Mục đích

Mục đích của MiAccess là cung cấp thông tin và tăng sức mạnh cho người khuyết tật xuất thân từ nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ đa dạng (CALD) để họ truy cập thông tin thiết yếu cả về mặt hiểu biết về các môi trường khuyết tật và về việc tiếp cận NDIS.

Quá trình xây dựng trang mạng

Trang mạng được xây dựng trên cơ sở tham vấn với người khuyết tật xuất thân từ nguồn gốc CALD. Sự tham gia của người sử dụng trong quá trình xây dựng bất cứ nguồn tài liệu mới nào nhằm đảm bảo cả tính phù hợp và xác đáng cho người dùng CALD.

Trang mạng làm việc ra sao

Trang mạng được xây dựng để cung cấp thông tin và dễ dàng truy cập. Quý vị có thể truy cập trang mạng bằng tiếng Anh hay là bằng 10 thứ tiếng không phải là tiếng Anh trên máy vi tính hoặc thiết bị di động.

Nguồn tài liệu bằng hơn 30 ngôn ngữ có thể tìm được bằng cách tra ngôn ngữ, chủ đề và loại tài liệu. Quý vị cũng có thể truy cập và xem toàn bộ trang mạng bằng 10 thứ tiếng sau đây:

  • Tiếng Ả rập
  • Tiếng Trung giản hóa
  • Tiếng Trung truyền thống
  • Tiếng Dari
  • Tiếng Triều tiên
  • Tiếng Ba tư
  • Tiếng Punjabi
  • Tiếng Tây ban nha
  • Tiếng Thái
  • Tiếng Việt

Để học cách sử dụng MiAccess, nhấn vào đây

Phản hồi của quý vị

Chúng tôi hoan nghênh ý kiến phản hồi, nhận xét hay gợi ý của quý vị về trang mạng này.

Chúng tôi định kỳ cập nhật trang mạng để đưa lên những tài liệu mới được dịch thuật và bằng tiếng Anh nhằm tăng lượng truy cập và sự bình đẳng về thông tin và dịch vụ cho người khuyết tật xuất thân từ nguồn gốc CALD.

Report Broken Link