fbpx

Đột quỵ xảy ra khi nguồn cung cấp máu cho bộ não từ các mạch máu bị gián đoạn. Máu có thể bị gián đoạn hoặc ngừng chảy vì nguyên nhân mạch máu bị nghẽn hay là bị vỡ. Khi các tế bào não không nhận được đủ lượng ô xy và dinh dưỡng thì tế bào não bị chết.

Tìm kiếm tài liệu dưới đây.

Tìm tài nguyên

Xin cáo lỗi, không tìm được tài liệu về chủ đề và ngôn ngữ này