fbpx

Liên lạc với chúng tôi

Chúng tôi muốn được nghe ý kiến của quý vị.

Chúng tôi hoan nghênh các ý kiến đóng góp, gợi ý và nhận xét của quý vị. Nếu quý vị biết về bất cứ nguồn tài liệu nào đã được dịch về khuyết tật mà quý vị cho là nên đưa lên trang MiAccess, vui lòng báo cho chúng tôi biết.

Điền vào mẫu dưới đây để liên lạc với chúng tôi.