fbpx

Sử dụng MiAccess

MiAccess trên máy vi tính của quý vị

  • Chọn ngôn ngữ quý vị ưa dùng để xem trang mạng.
  • Truy cập và sử dụng trang mạng từ trang chủ.
  • Tìm nguồn tài liệu về một lĩnh vực khuyết tật nhất định bằng ngôn ngữ quý vị chọn.
  • Học hỏi thêm về NDIS và cách tiếp cận chương trình này.

MiAccess trên thiết bị di động của quý vị

  • Dùng thiết bị di động của quý vị để tải về Ứng dụng di động từ trình duyệt.
  • Truy cập và sử dụng ứng dụng di động từ trang nhà.
  • Tìm nguồn tài liệu về một lĩnh vực khuyết tật nhất định bằng ngôn ngữ quý vị chọn.
  • Học hỏi thêm về NDIS và cách tiếp cận chương trình này.
Report Broken Link