fbpx

Câu hỏi và Giải đáp

Thông tin chung về trang này được trình bầy dưới hình thức câu hỏi và giải đáp. Nếu có điều gì muốn hỏi mà quý vị cho là quan trọng, nên được đưa vào mục này, vui lòng liên lạc info@miaccess.com.au

Các câu hỏi tổng quát

MiAccess là chữ tắt của cụm từ tiếng Anh “Multilingual Information Access’ nghĩa là ‘Truy cập Thông tin bằng nhiều ngôn ngữ’, là trang mạng được xây dựng với mục đích cụ thể để tăng lượng thông tin về khuyết tật, về các cộng đồng CALD và về chương trình NDIS tại một diễn đàn dễ dàng sử dụng và được giúp đỡ về ngôn ngữ.

MiAccess được xây dựng để tăng số lượng thông tin đã được dịch thuật cho người khuyết tật CALD, cho người chăm sóc họ và cho rất nhiều người trung gian có tương tác với họ. Do đó, trang mạng sẽ được sử dụng rộng rãi nhưng vẫn tập trung chủ yếu vào việc cung cấp các tài liệu chất lượng cao đã được dịch thuật rất tốt cho bản thân người khuyết tật sử dụng.

MiAccess được xây dựng bởi Cultural Perspectives bằng tài trợ từ Chương trình ILC ‘Liên kết, Thông tin và Xây dựng Năng lực’ (Information, Linkages and Capacity Building) của NDIS là chương trình hiện đang được điều hành bởi Bộ Dịch vụ Xã hội. Cultural Perspectives cũng đóng vai trò đảm bảo rằng thông tin được cập nhật nhất và phù hợp với nhu cầu của người khuyết tật CALD và người chăm sóc họ.

Chữ ‘CALD’ là viết tắt của ‘Culturally and Linguistically Diverse’ nghĩa là Văn hoá và Ngôn ngữ đa dạng. Đây là thuật ngữ chung để chỉ những người có tiếng mẹ đẻ và nguồn gốc văn hóa không phải là tiếng Anh.

Chữ NDIS là viết tắt của ‘National Disability Insurance Scheme’ nghĩa là Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia. NDIS là chương trình của Chính phủ Úc tài trợ cho các chi phí liên quan đến khuyết tật. Người bị khuyết tật được thẩm định nhu cầu của họ và nếu hội đủ điều kiện thì họ được cấp một kế hoạch NDIS tài trợ.

Muốn biết thêm thông tin về việc tiếp cận dịch vụ NDIS vui lòng vào trang ‘Về NDIS’ tại: https://www.ndis.gov.au/about-us

MiAccess là diễn đàn trực tuyến nơi quý vị có thể tìm được nguồn tài liệu đã được dịch thuật về khuyết tật và về NDIS. Quý vị có thể dùng chức năng tìm kiếm trên trang này để tìm nguồn tài liệu mình cần. Muốn biết thêm thông tin và chỉ dẫn, vào trang: Sử dụng MiAccess: Sử dụng MiAccess

Có, trang MiAccess được thiết kế để phù hợp với các ứng dụng đọc màn hình. Trang mạng được xây dựng theo Hướng dẫn Truy cập các Nội dung trên mạng (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0AA.

MiAccess có đặc điểm là gồm có các tài liệu được dịch thuật và được cung cấp bởi các tổ chức tạo ra tài liệu. Một số tài liệu được các thông dịch viên có bằng cấp phù hợp dịch thuật và soát lại bởi Cultural Perspectives để sử dụng trên trang MiAccess.

Nguồn tài liệu mới được thiết kế phối hợp với người khuyết tật từ nguồn gốc CALD trước khi tiến hành quy trình dịch thuật tương tự.

Ứng dụng di động APP của chúng tôi được thiết kế theo cách để cho quý vị không cần phải tải về từ Apple Store hay là Google Play. Quý vị có thể nhấp chuột vào “Tải về APP” và làm theo các bước để cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động.

Không. MiAccess cung cấp các tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ để cho quý vị tải về và chia sẻ miễn phí.

Được, MiAccess được thiết kế phù hợp với tất cả các thiết bị.

Cultural Perspectives rất quan tâm đến việc tìm được thông tin đã được dịch thuật tốt phù hợp cho trang MiAccess cả về mặt cấu trúc và nội dung, nhằm tăng lượng truy cập. Nếu muốn thảo luận với chúng tôi về các tài liệu quý vị có, vui lòng điền vào mẫu liên lạc để báo cho chúng tôi biết về tài liệu hoặc gửi chi tiết cho chúng tôi tới email info@miaccess.com.au.

Vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng cách dùng mẫu liên lạc: https://miaccess.com.au/Liên lạc với chúng tôi/