fbpx

NDIS को बारेमा

NDIS (राष्ट्रिय अशक्तता बीमा योजना) अशक्तता सहायता सेवाहरूको लागि एक वित्त पोषण योजना हो। NDIS ले ७ देखि ६५ वर्ष सम्मको उमेर समूहलाई समेट्दछ।

सात वर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरूको लागि, प्रारम्भिक बाल्यकाल प्रारम्भिक हस्तक्षेप (ई.सी.ई.आई.) कार्यक्रम उपलब्ध छ, जुन NDIS मार्फत नै वित्त पोषित छ।

अशक्तता भएका सबै व्यक्ति, उनीहरूका हेरचाहकर्ता, र व्यापक समुदायले NDIS के हो, यसले केमा लगानी गर्दछ तथा के प्रदान गर्दछ, को योग्य छ र बीमा योजना कसरी पहुँच गर्ने भन्ने बारेमा बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ।

यस वेबसाइटले NDIS र यसको पहुँचको बारेमा जानकारी समेट्दछ।