fbpx

मेरुदण्डको चोट (spinal cord injury) भनेको त्यो हो जसमा मेरुदण्डमा क्षति पुगेका कारण यसले काम गर्न छोड्छ। यो लडेर, स्पाइना बिफिडा, स्ट्रोक वा अन्य पीठ्युं र मेरुदण्डको अवस्था जस्ता ट्रमाको परिणामको रूपमा घट्न सक्छ। प्याराप्लेजियाले छातीमुनिको कार्यक्षमता गुमाउने अवस्थालाई बुझाउँछ भने क्वाड्रिप्लेजियाले घाँटीमुनिको कार्यक्षमता गुमाउने अवस्थालाई बुझाउँछ।

संसाधनहरु फेला पार्नुहोस्

माफ गर्नुहोस्, यो विषय र भाषाका लागि कुनै संसाधन छैन