fbpx

बौद्धिक अशक्तता वा कमजोरीहरू वयस्क हुनुभन्दा अगाडि नै विकसित हुन्छन् र यसले एक व्यक्तिको सिक्ने, कुराकानी गर्ने, जानकारी राख्ने र काम वा फुर्सदका क्रियाकलापहरू गर्ने क्षमतामा असर गर्न सक्छ। बौद्धिक अशक्तताको हल्का, मध्यम, गम्भीर र गहिरो स्तरका श्रेणीहरू आई.क्यू. स्कोरको आधारमा परिभाषित गरिन्छ। यदि कुनै व्यक्तिको आई.क्यू. ७० भन्दा कम छ भने उसलाई बौद्धिक अशक्तता भएको भनेर वर्गीकृत गरिन्छ।

संसाधनहरु फेला पार्नुहोस्

माफ गर्नुहोस्, यो विषय र भाषाका लागि कुनै संसाधन छैन