fbpx

मनोसामाजिक अशक्तता मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट उत्पन्न हुन सक्ने अशक्ततालाई वर्णन गर्न प्रयोग गरिने शब्द हो। मनोसामाजिक अशक्तता निदानको बारेमा नभई मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाका साथ बाँचिरहेका व्यक्तिले सामना गर्नु पर्न सक्ने अवरोधहरूमा कार्यात्मक प्रभावको बारेमा हो।

संसाधनहरु फेला पार्नुहोस्

माफ गर्नुहोस्, यो विषय र भाषाका लागि कुनै संसाधन छैन