fbpx

दृष्टिदोष भनेको कुनै पनि प्रकारको दृष्टि हानिको वर्णन गर्न प्रयोग गरिने शब्द हो, चाहे त्यो अलिकति पनि देख्न नसक्ने व्यक्ति होस् वा आंशिक दृष्टि हानि भएको व्यक्ति होस्।

संसाधनहरु फेला पार्नुहोस्

माफ गर्नुहोस्, यो विषय र भाषाका लागि कुनै संसाधन छैन