fbpx

कसले मदत गर्न सक्छ?

Who can help?

यो संसाधन [नेपाली] का साथै अन्य भाषाहरूमा पनि उपलब्ध छ। यो संसाधन हेर्न र डाउनलोड गर्न, कृपया तलको भाषा बटन क्लिक गर्नुहोस्। संसाधन नयाँ ट्याबमा खुल्नेछ।
लेखक: Positive Partnerships
भाषा: Napali / नेपाली
संसाधनको प्रकार: तथ्य पत्र
 
यो संसाधन हेर्नुहोस्
 
यो संसाधन निम्न भाषामा पनि उपलब्ध छ:
 
Arabic Chinese Simplified Chinese Traditional English Greek Hindi Korean Thai Turkish Urdu Vietnamese

Report Broken Link