fbpx

तपाईंको कम्प्युटरमा MiAccess

  • वेबसाइट हेर्नका लागि आफ्नो मनपर्ने भाषा छनोट गर्नुहोस्।
  • गृह पृष्ठबाट वेबसाइट पहुँच गर्नुहोस् र हेर्नुहोस्।
  • कुनै विशेष अशक्तता क्षेत्रको लागि संसाधनहरू आफ्नो मनपर्ने भाषामा फेला पार्नुहोस्।
  • सेवा प्रदायक फेला पार्नुहोस्: कुनै विशेष सेवाको लागि, जसले तपाईंको भाषा बोल्छ वा जो तपाईंको स्थानीय क्षेत्र भित्र छ।
  • NDIS र यसलाई कसरी पहुँच गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा थप जान्नुहोस्।

तपाईंको मोबाइलमा MiAccess 

  • तपाईंको मोबाइल ब्राउजरबाट मोबाइल एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्।
  • गृह पृष्ठबाट मोबाइल एप्लिकेसनमा पहुँच गर्नुहोस् र हेर्नुहोस्।
  • कुनै विशेष अशक्तता क्षेत्रको लागि संसाधनहरू आफ्नो मनपर्ने भाषामा फेला पार्नुहोस्।
  • सेवा प्रदायक फेला पार्नुहोस्: कुनै विशेष सेवाको लागि, जसले तपाईंको भाषा बोल्छ वा जो तपाईंको स्थानीय क्षेत्र भित्र छ।
  • NDIS र यसलाई कसरी पहुँच गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा थप जान्नुहोस्।