fbpx

اختلال بینایی اصطلاحی است که برای توصیف هر نوع کاهش بینایی مورد استفاده قرار می گیرد، خواه کسی باشد که به هیچ وجه قادر به دیدن نیست یا کسی است که بینایی جزئی دارد. بعضی از افراد کاملاً نابینا هستند.

منابع را در زیر جستجو کنید.

Share this page

Find Resources

ببخشید، هیچ منبعی برای این موضوع و زبان وجود ندارد