fbpx

اوتیسم همچنین به اختلال طیف اوتیسم نیز معروف است. این یک اختلال رشد است که در تمام جنسها، فرهنگ ها و جوامع رخ می دهد. اوتیسم بر نحوه یادگیری فرد و نحوه تعامل او با دیگران و محیط اطراف تأثیر می گذارد. تمام افراد طیف اوتیسم منحصر به فرد و متفاوت هستند.

منابع را در زیر جستجو کنید.

یک منبعی را پیدا کنید