fbpx

آسیب نخاعی آسیبی است که در آن نخاع آسیب دیده و باعث از بین رفتن عملکرد آن می شود. این می تواند در نتیجه ضربه ای مانند به زمین افتادن، spina bifida (شکاف مادرزادی در ستون فقرات) سکته مغزی یا سایر حالات طبی کمر و ستون فقرات رخ دهد. Paraplegia به از دست دادن عملکرد بدن پایین تر از سینه در حالی که quadriplegia به از دست دادن عملکرد بدن پایین تر از گردن اشاره دارد.

منابع را در زیر جستجو کنید.

Share this page

Find Resources

ببخشید، هیچ منبعی برای این موضوع و زبان وجود ندارد