fbpx

آسیب مغزی که گاهی اوقات آن را آسیب اکتساب مغز می نامند، هرگونه آسیب به مغز را که پس از تولد اتفاق می افتد، توصیف می کند. این آسیب می تواند در اثر یک حادثه یا ضربه، سکته مغزی، بیماری یا عفونت، یا الکول و سایر مواد مخدر ایجاد شود. از آنجا که هیچ دو نفری یکسان نیستند، هر آسیب مغزی می تواند از نظر تأثیر متفاوت باشد.

منابع را در زیر جستجو کنید.

Share this page

Find Resources

ببخشید، هیچ منبعی برای این موضوع و زبان وجود ندارد