fbpx

اختلال شنوایی، ناشنوایی یا کاهش شنوایی به ناتوانی کلی یا جزئی در شنیدن صداها اشاره دارد. کاهش شنوایی از خفیف تا عمیق متغیراست. کم شنوایی خفیف ممکن است منجر به مشکل در درک گفتار شود، ناشنوایی متوسط ممکن است ضرورت به دستگاۀ کمک شنوایی یا سمعک داشته باشد، در حالی که برخی از افراد به شدت ناشنوا هستند و از طریق زبان اشاره ارتباط برقرار می کنند.

منابع را در زیر جستجو کنید.

 

Share this page

Find Resources

ببخشید، هیچ منبعی برای این موضوع و زبان وجود ندارد