اختلال بینایی اصطلاحی است که برای توصیف هر نوع کاهش بینایی مورد استفاده قرار می گیرد، خواه کسی باشد که به هیچ وجه قادر به دیدن نیست یا کسی است که بینایی جزئی دارد. بعضی از افراد کاملاً نابینا هستند.

منابع را در زیر جستجو کنید.

این صفحه را به اشتراک بگذار

منابع را پیدا کنید

ببخشید، هیچ منبعی برای این موضوع و زبان وجود ندارد

Download mobile web application

Install
×