اسکلروزیس چندگانه نوعی بیماری سیستم عصبی مرکزی است که با تکانه های عصبی مغز و نخاع و اعصاب بینایی دخالت می کند. اسکلروزیس به اسکارهای ناشی از این بیماری اشاره دارد که بسته به محل بروز، علائم مختلفی را نشان می دهد.

منابع را در زیر جستجو کنید.

این صفحه را به اشتراک بگذار

منابع را پیدا کنید

ببخشید، هیچ منبعی برای این موضوع و زبان وجود ندارد

Download mobile web application

Install
×