فلج مغزی یک معلولیت جسمی است که بر حرکت و وضعیت بدن تأثیر می گذارد. این یک بیماری مادام العمر است، اما به طور کلی با گذشت زمان بدتر نمی شود. فلج مغزی بر حرکت بدن، کنترل عضلات، هماهنگی عضلات، تون عضلاتی، رفلکس، وضعیت و تعادل تأثیر می گذارد. افرادی که دچار فلج مغزی هستند ممکن است دارای اختلالات بینایی، آموختن، شنوایی، گفتاری، بیماری صرع و اختلال عقلی نیز باشند.

منابع را در زیر جستجو کنید.

این صفحه را به اشتراک بگذار

منابع را پیدا کنید

ببخشید، هیچ منبعی برای این موضوع و زبان وجود ندارد

Download mobile web application

Install
×