آسیب مغزی که گاهی اوقات آن را آسیب اکتساب مغز می نامند، هرگونه آسیب به مغز را که پس از تولد اتفاق می افتد، توصیف می کند. این آسیب می تواند در اثر یک حادثه یا ضربه، سکته مغزی، بیماری یا عفونت، یا الکول و سایر مواد مخدر ایجاد شود. از آنجا که هیچ دو نفری یکسان نیستند، هر آسیب مغزی می تواند از نظر تأثیر متفاوت باشد.

منابع را در زیر جستجو کنید.

این صفحه را به اشتراک بگذار

منابع را پیدا کنید

ببخشید، هیچ منبعی برای این موضوع و زبان وجود ندارد

Download mobile web application

Install
×