fbpx

ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲਰੋਸਿਸ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਆਪਟਿਕ ਤੰਤੂਆਂ ਵਿਚਲੇ ਤੰਤੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਕਲਰੋਸਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਥੇ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹੇਠਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ।

Share this page

ਸਰੋਤ ਲੱਭੋ