fbpx

ਅਪਾਹਜਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਡਲ

Cultural Perspectives ਨੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰੋਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।