fbpx

در مورد NDIS

NDIS (سیستم بیمه ملی ناتوانی) یک برنامه تأمین منابع مالی بلدی خدمات پشتیبانی معلولیت است. NDIS بلدی کمک به افرادی در سنین 7 تا 65 سال طراحی شده است تا بتوانند پشتیبانی مورد نیاز خود را دریافت کنند و مهارت‌ها و استقلال خود را به مرور بهبود بخشند.

در این وب سایت، منابعی در مورد آنچه کهNDIS  چیست، چه خدماتی را تأمین می‌کند و چه کسانی واجد شرایط هستند و چگونه می‌توانند به NDIS دسترسی داشته باشند، در دسترس قرار دارد.

بخش های معلولیت NDIS

NDISتأمین منابع مالی بلدی انواع معلولیت ‌ها و شرایط مختلف فراهم مو‌کند. در این وب سایت، منابع و اطلاعات براساس حوزه‌های معلولیت NDIS دسته‌ بندی شده است.

در مورد MiAccess

MiAccess بلدی دسترسی آسان به اطلاعات مفید و مرتبط طراحی شده است. شمو موتانید از این وبسایت به زبان انگلیسی یا به زبان دیگری استفاده کنید. شمو موتانید از MiAccess در کمپیوتر و موبایل خود استفاده کنید. منابع موجود در این وبسایت براساس زبان، موضوع یا نوع منبع قابل دسترسی هستند

بیشتر پیدا کنید