fbpx

اوتیسم به عنوان اختلال طیف اوتیسم نیز شناخته موشوند. این یک اختلال رشدی است که در تمام جنسیت ها، فرهنگ ها و جوامع رخ مودهد. اوتیسم بر شکل یادگیری فرد و شکل برخورد آنها با دیگران و محیط اطراف شان تاثیر می گذارد. همه افراد در طیف اوتیسم منحصر به فرد و متفاوت هستند.

منابع را یافت کنید

با تاسف، هیچ منابع در این موضوع و زبان نیست