fbpx

اختلال بینایی اصطلاحی است که بلدی توصیف هر نوع از دست دادن بینایی استفاده موشوند، چه کسی که أصلا نمی بیند یا کسی که از دست دادن نسبی بینایی دارد. برخی افراد کاملا نابینا هستند.

منابع را یافت کنید

با تاسف، هیچ منابع در این موضوع و زبان نیست