fbpx

اسیب نخاعی اسیبی است که در آن نخاع اسیب دیده و باعث از دست دادن عملکرد موشوند. این موتاند در نتیجه یک ضربه مانند به زمین خوردن، اسپینا بیفیدا، سکته مغزی یا سایر شرایط کمر و ستون فقرات رخ دهد. پاراپلژی به از دست دادن عملکرد زیر قفسه سینه اشاره دارد در حالی که کوادری پلژی به از دست دادن عملکرد زیر گردن اشاره دارد.

منابع را یافت کنید