fbpx

اطلاعات کلی در مورد وبسایت در قالب پرسش و جواب ارائه شده است. اگر سوالی دارید که فکر مونید درج در این بخش مهم است. لطفا تماس بگیرید info@miaccess.com.au

سوال های عمومی

مخفف اطلاعات چند زبانه، MiAccess، یک وبسایت هدفمند بلدی افزایش میزان CALD اطلاعات در مورد ناتوانی، جوامع در یک پلت فرم قابل دسترسی و NDIS و حمایت از زبان می باشد

بلدی افزایش دسترسی به MiAccess اطلاعات ترجمه شده بلدی افراد دارای مراقبان آنها و معلولیت از پیشینه CALD و واسطه هایی که با آنها در تعامل هستند، توسعه یافته است. به این ترتیب وبسایت مخاطبان متعدی خواهد داشت، اما تمرکز اصلی آن بر ارائه مطالب با کیفیت بالا و ترجمه خوب بلدی خود افراد دارای معلولیت است.

MiAccess توسط دیدگاه های فرهنگی تحت بودجه ILC برنامه (اطلاعات، پیوندها و ظرفیت سازی) مرتبط به NDIS توسعه یافته و توسط وزارت خدمات اجتماعی مدیریت موشوند، دیدگاه های فرهنگی همچنین این نقش را تضمین موکند که اطلاعات به روز و مرتبط با نیازهای افراد ناتوان از پیشینه های CALD و مراقبان انها باشد.

اصطلاح CALD مخفف عبارت، فرهنگی و زبانی متنوع؛ می باشد که به عنوان یک اصطلاح جمعی بلدی افرادی استفاده موشوند که زبان اصلی و پیشینه فرهنگی آنها انگلیسی نیست.

NDIS مخفف ؛طرح بیمه ملی معلولیت؛ می باشد، NDIS یک طرح دولتی استرالیا بوده که هزینه های مرتبط با معلولیت را تامین موکند. افراد دارای معلولیت بر اساس نیازهای خود ارزیابی موشونه و NDIS در صورت داشتن معیارها، برنامه با بودجه بلدی آنها صادر موشوند.

بلدی اطلاعات بیشتر در مورد دسترسی به یک خدمات NDIS لطفا از صحفه در باره NDIS دیدن کنید: https://www.ndis.gov.au/about-us

MiAccess یک پلت فرم انلاین است که در ان موتانید منابع ترجمه شده در مورد را پیدا کنید. موتانید NDIS معلولیت و از توابع جستجو در این وبسایت بلدی یافتن منابع مورد نیاز خود استفاده کنید. بلدی اطلاعات بیشتر و دستورالعمل ها به آدرس زیر مراجعه کنید: استفاده MiAccess

بلی وبسایت MiAccess به طوری طراحی شده است که با صفحه خوان ها سازگار شده باشد. این وبسایت مطابق با دستورالعمل های دسترسی به محتوای وب (WCAG) 2.0AA توسعه یافته است.

MiAccess دارای منابع ترجمه شده است که توسط سازمانی که آنها را تولید کرده است. بعضی از منابع توسط مترجمان معتبر دیدگاه های فرهنگی بلدی MiAccess ترجمه و بررسی شدند.

منابع جدیدی بلدی افراد دارای معلولیت با پیشینه CALD قبل از انجام فرایند ترجمه مشابه طراحی شده است.

برنامه وب APP موبایل مو بلدی این طراحی شده است که موتانید روی دکمه ”دانلود برنامه وب تلفون موبایل“ فشار بدهد و مراحل نصب آن را روی دستگاه تلفون موبایل خود دنبال کنید.

نخیر. دانلود MiAccess رایگان بوده و به اشتراک گذاری منابع به چندین زبان نیز رایگان می باشد.

بلی، MiAccess بلدی سازگاری تمام دستگاه ها طراحی شده است.

اگر می خواهید منابع ترجمه شده خود را با مو به اشتراک بگذارید یا در مورد آنها بحث کنید، لطفا از فرم تماس بلدی راهنمایی مو در مورد منابع یا ایمیل با مشخصات استفاده کنید info@miaccess.com.au

لطفا از طریق فرم تماس با مو در تماس شونید: https://miaccess.com.au/contact/

Report Broken Link