fbpx

معلولیت در جوامع CALD

تمرکز بر روی موضوعات معلولیت در جوامع CALD در حال افزایش است و با آن، دامنه ملاحظات فرهنگی و اجتماعی مرتبط بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. این شامل یک شاهد مهم تر هم برای شمارش سطح معلولیت در جوامعCALD وهمچنین درک چگونگی وجود آن و چگونگی پشتیبانی آن توسط جوامع فردیCALD است.

هم نقاط قوت وهم موانعی در رابطه با تأیید و پاسخگویی به مسائل معلولیت در جوامع CALD وجود دارد. این موانع ممکن است مانع درک خدمات معلولیت و NDIS و دسترسی به این پشتیبانی شوند.

نشرات

برای دسترسی به لیستی از مقالات، گزارش ها و تحقیقات منتشر شده در مورد معلولیت در جوامع CALD به زبان انگلیسی) بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

نشرات

 

مدل اجتماعی معلولیت

یکی از مؤلفه های اصلی این بحث ارتقای مدل اجتماعی معلولیت و اهمیت آن در تأمین نیازها و آرزوهای افراد معلول با زمینه های CALD است.

مدل اجتماعی معلولیت