fbpx

เกี่ยวกับโครงการประกันความพิการแห่งชาติ (NDIS)

โครงการ NDIS เป็นกองทุนสนับสนุนการบริการช่วยเหลือผู้พิการ โครงการ NDIS ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ที่มีอายุระหว่าง 7 ถึง 65 ปีได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อให้พวกเขามีทักษะและพึ่งตนเองได้มากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ในเว็บไซต์นี้คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการ NDIS คืออะไร สิ่งที่โครงการนี้ให้เงินสนับสนุนและจัดหาให้ ใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือ และวิธีการเข้าถึงโครงการ NDIS

ประเภทความพิการตามเกณฑ์การเข้าถึงโครงการ NDIS

NDIS ให้เงินสนับสนุนสำหรับความพิการและความเจ็บป่วยประเภทต่างๆ ในเว็บไซต์นี้คุณจะพบแหล่งข้อมูลและข้อมูลที่แบ่งตามประเภทความพิการตามเกณฑ์การเข้าถึงโครงการ NDIS

เกี่ยวกับ MiAccess

เว็บไซต์ MiAccess ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมได้อย่างง่ายดาย เว็บไซต์นี้ค้นหาโดยใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นได้ คุณสามารถใช้ MiAccess บนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือของคุณ
คุณเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ได้โดยเลือกภาษา หัวข้อ หรือประเภทของข้อมูล

ค้นหาเพิ่มเติม