fbpx

ประเภทความพิการตามเกณฑ์การเข้าถึงโครงการ NDIS

ค้นหาประเภทความพิการตามเกณฑ์การเข้าถึงโครงการ NDIS

สิ่งสำคัญในการเข้าถึงโครงการ NDIS คือต้องเข้าใจสภาพความพิการเฉพาะที่มีแนวโน้มว่าจะมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของโครงการ NDIS

ข้อมูลเฉพาะสำหรับแต่ละสภาพความพิการที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ได้รับการสืบค้นและแปล เพื่อให้ผู้พิการที่มีภูมิหลังทางภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลายสามารถเข้าถึงโครงการ NDIS ได้เพิ่มขึ้น