fbpx

Otizm, ayrıca otizm yelpaze bozukluğu olarak da bilinir. Bu, tüm cinsiyet, kültür ve topluluklarda ortaya çıkan gelişimsel bir bozukluktur. Otizm, bir kişinin nasıl öğrendiğini ve başkalarıyla ve çevresiyle nasıl etkileşim kurduğunu etkiler. Otizm yelpazesindeki tüm insanlar kendine özgü ve farklıdır.

Kaynakları bul