fbpx

ภาวะบกพร่องทางการมองเห็นเป็นคำที่ใช้อธิบายการสูญเสียการมองเห็นทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นคนที่มองไม่เห็นเลย หรือคนที่สูญเสียการมองเห็นบางส่วน บางคนตาบอดสนิท

ค้นหาข้อมูลด้านล่าง

หาทรัพยากร

ขออภัยไม่มีทรัพยากรสำหรับหัวข้อและภาษานี้