fbpx

ความพิการทางจิตสังคมเป็นคำที่ใช้อธิบายความพิการที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาสุขภาพจิต ความพิการทางจิตสังคมไม่ได้เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค แต่เป็นเรื่องอุปสรรคในการดำเนินชีวิตที่ผู้มีอาการป่วยทางจิตต้องเผชิญ

ค้นหาข้อมูลด้านล่าง

หาทรัพยากร

ขออภัยไม่มีทรัพยากรสำหรับหัวข้อและภาษานี้