fbpx

การบาดเจ็บที่ไขสันหลังเป็นอาการที่ไขสันหลังได้รับความเสียหายส่งผลให้สูญเสียการทำงาน อาจเกิดขึ้นจากการบาดเจ็บ เช่นหกล้ม ความบกพร่องของกระดูกไขสันหลัง (spina bifida) โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคของหลังและกระดูกสันหลังอื่น ๆ อัมพาตครึ่งล่าง (Paraplegia) หมายถึงการสูญเสียการทำงานตั้งแต่ใต้หน้าอกลงไป ในขณะที่อัมพาตของแขนขาทั้งสองข้าง (quadriplegia) หมายถึงการสูญเสียการทำงานตั้งแต่ใต้คอลงไป

ค้นหาข้อมูลด้านล่าง

 

หาทรัพยากร