fbpx

เกี่ยวกับ MiAccess

MiAccess เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลที่ได้รับการแปลที่มีคุณภาพสูงเกี่ยวกับความพิการและโครงการประกันความพิการแห่งชาติ (NDIS)

วัตถุประสงค์

จุดประสงค์ของเว็บไซต์ MiAccess คือการให้ข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมให้ผู้พิการที่มีภูมิหลังทางภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลายสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นทั้งด้านความเข้าใจต่อมิติด้านสภาพแวดล้อมสำหรับผู้พิการและการเข้าถึงโครงการ NDIS

วิธีการพัฒนาเว็บไซต์ทำอย่างไร

เว็บไซต์ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยการปรึกษาหารือกับผู้พิการที่มีภูมิหลังทางภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย การมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในการพัฒนาข้อมูลใหม่ ๆ ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้และเหมาะสมกับผู้พิการที่มีภูมิหลังทางภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย

เว็บไซต์ใช้งานได้อย่างไร

เว็บไซต์ได้รับการออกแบบให้เป็นแหล่งข้อมูลและง่ายต่อการเข้าถึง เว็บไซต์นี้สามารถค้นหาโดยใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นอีก10 ภาษาบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ

สามารถค้นหาข้อมูลที่ได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ มากกว่า 30 ภาษาได้โดยเลือกภาษา หัวข้อ หรือประเภทของข้อมูล คุณยังสามารถเข้าถึงและค้นหาเว็บไซต์ MiAccess ทั้งหมดเป็นภาษาต่าง ๆ 10 ภาษาดังต่อไปนี้

• อาหรับ
• จีนตัวย่อ
• จีนดั้งเดิม
• ดารี
• เกาหลี
• เปอร์เซีย
• ปัญจาบ
• สเปน
• ไทย
• เวียดนาม

เรียนรู้วิธีใช้เว็บไซต์ MiAccess คลิกที่นี่.

คำติชมของคุณ

เรายินดีรับฟังคำติชม ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของคุณเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

เราอัปเดตเว็บไซต์เป็นประจำด้วยการใส่ข้อมูลที่ได้รับการแปลแล้วและข้อมูลภาษาอังกฤษใหม่ ๆ เพื่อขยายการเข้าถึงข้อมูลและการบริการอย่างเท่าเทียมกันสำหรับผู้พิการที่มีภูมิหลังทางภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย