fbpx

معلولیت ها یا اختلال های ذهنی قبل از بزرگسالی بوجود می آید و می تواند روی توانایی فرد در یاد گیری، ارتباط برقرار کردن، نگهداری اطلاعات و انجام کار یا فعالیت های فراغت تأثیر بگذارد. میزان خفیف، متوسط، شدید و کامل اختلال ذهنی بر مبنای نمرات بهره هوشی (IQ) تعریف می شوند. فردی که نمره IQ او پایین تر از 70 باشد به عنوان کسی که مشکل اختلال ذهنی دارد طبقه بندی می شود.

برای منابع، در زیر جستجو کنید.

منابع را پیدا کنید

متأسفانه، هیچ منبع برای این موضوع و زبان یافت نشد