fbpx

اوتیسم همچنین به اسم اختلال طیف اوتیسم شناخته می شود. این یک اختلال رشدی است که در هر گروه جنسیتی، فرهنگی و هر جامعه اتفاق می افتد. اوتیسم روی روشی که شخص یاد می گیرد و با دیگران و محیط اطراف تعامل می کند تأثیر می گذارد. همه کسانی که در طیف اوتیسم هستند منحصر بفرد و متفاوتند.

برای منابع، در زیر جستجو کنید.

منابع را پیدا کنید