fbpx

اختلال شنوایی، کری یا از دست دادن شنوایی به عدم توانایی کامل یا ناقص شنیدن صدا اتلاق می شود. از دست دادن شنوایی می تواند از خفیف تا کامل وسعت داشته باشد. اختلال شنوایی خفیف ممکن است منجر به اشکال در فهم گفتار شود، کری متوسط به سمعک نیاز داشته باشد، در حالیکه برخی افراد شدیدا کر می باشند و از طریق زبان اشاره ارتباط برقرار می کنند.

برای منابع، در زیر جستجو کنید.

Share this page

منابع را پیدا کنید

متأسفانه، هیچ منبع برای این موضوع و زبان یافت نشد