fbpx

اختلال بینایی اصطلاحی است که برای توصیف هرنوع از دست دادن بینایی بکار می رود، چه برای کسی که اصلا نمی تواند ببیند یا کسی که بخشی از بیناییش را از دست داده باشد. برخی از افراد کاملا کور هستند.

برای منابع، در زیر جستجو کنید.

منابع را پیدا کنید

متأسفانه، هیچ منبع برای این موضوع و زبان یافت نشد