fbpx

آسیب مغزی، که گاهی به آن آسیب مغزی اکتسابی می گویند، هر گونه آسیبی است که پس از تولد به مغز وارد می شود. آسیب می تواند بخاطر تصادف یا صدمه  باشد، یک سکته، یک بیماری یا عفونت، یا الکل و سایر مواد مخدر. از آنجا که هیچ دو نفری مثل هم نیستند، هر آسیب مغزی می تواند در نوع خودش متفاوت باشد.

برای منابع، در زیر جستجو کنید.

منابع را پیدا کنید

متأسفانه، هیچ منبع برای این موضوع و زبان یافت نشد