fbpx

حوزه های معلولیت NDIS

یک حوزه معلولیت NDIS را پیدا کنید

برای اینکه افراد معلول با سابقه فرهنگی و زبانی گسترده بتوانند برای نیازهای خود به NDIS دسترسی پیدا کنند باید شرایط معلولیت بخصوصی را که محتمل است ملزومات معلولیت NDIS را برای آن برآورده می کنند درک کنند.

اطلاعات بخصوص برای هر وضعیت معلولیت تهیه و ترجمه شده و در این وب سایت در دسترس گذاشته شده است.