fbpx

تماس با ما

ما دوست داریم از شما بشنویم.

از بازخورد ها، پیشنهادات و نظرات شما استقبال می کنیم. اگر منابع ترجمه شده ای را در مورد معلولیت می شناسید که فکر می کنید باید در MiAccess گنجانده شود، لطفا به ما اطلاع دهید.

برای تماس با ما فرم زیر را پر کنید.