تماس با ما

ما دوست داریم از شما بشنویم.

از بازخورد ها، پیشنهادات و نظرات شما استقبال می کنیم. اگر منابع ترجمه شده ای را در مورد معلولیت می شناسید که فکر می کنید باید در MiAccess گنجانده شود، لطفا به ما اطلاع دهید.

برای تماس با ما فرم زیر را پر کنید.


    Download mobile web application

    Install
    ×