Khiếm thị là thuật ngữ được dùng để chỉ bất cứ dạng bị mất thị giác nào, dù đó là người không nhìn thấy gì hết hay là người chỉ bị mất một phần thị giác. Một số người bị mù hoàn toàn.

Tìm kiếm tài liệu dưới đây.

Chia sẻ trang này

Tìm nguồn tài liệu về

Xin cáo lỗi, không tìm được tài liệu về chủ đề và ngôn ngữ này

Download mobile web application

Install
×