fbpx

Khiếm thị là thuật ngữ được dùng để chỉ bất cứ dạng bị mất thị giác nào, dù đó là người không nhìn thấy gì hết hay là người chỉ bị mất một phần thị giác. Một số người bị mù hoàn toàn.

Tìm kiếm tài liệu dưới đây.

Share this page

Find Resources

Sorry, no resources for this topic and language