Tự kỷ cũng còn gọi là chứng Rối loạn phổ tự kỷ. Đây là một dạng rối loạn phát triển xảy ra ở tất cả mọi người thuộc mọi giới tính, nguồn gốc văn hoá và cộng đồng. Tự kỷ ảnh hưởng tới cách một người học tập và tương tác với người khác và với xung quanh. Tất cả mọi người bị phổ tự kỷ đều riêng biệt và khác nhau.

Tìm kiếm tài liệu dưới đây.

Chia sẻ trang này

Tìm nguồn tài liệu về

Download mobile web application

Install
×