ความบกพร่องทางการได้ยิน หูหนวก หรือสูญเสียการได้ยิน หมายถึงภาวะที่ไม่ได้ยินเสียงเลยหรือพอมีการได้ยินหลงเหลืออยู่ การสูญเสียการได้ยินมีตั้งแต่ระดับเล็กน้อยไปจนถึงระดับรุนแรงมาก การสูญเสียการได้ยินเล็กน้อยอาจทำให้เกิดความยากลำบากในการเข้าใจคำพูด คนหูหนวกในระดับปานกลางอาจต้องใช้เครื่องช่วยฟัง ในขณะที่บางคนที่มีภาวะหูหนวกอย่างรุนแรงสื่อสารผ่านภาษามือ

ค้นหาข้อมูลด้านล่าง

แชร์หน้านี้

ค้นหาข้อมูลสำหรับ

ขออภัยไม่มีทรัพยากรสำหรับหัวข้อและภาษานี้

Download mobile web application

Install
×